สวัสดีปีใหม่ 2562
7 มกราคม 2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ให้แก่นักเรียน เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 โดยมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การมอบกระเช้าปีใหม่แสดงความขอบคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียน  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวท่านคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผศ.ดร.ไมตรีอินทร์ประสิทธิ์ เป็นประธานในพิธีมอบพร้อมทั้งกล่าวอวยพรปีใหม่ให้แก่นักเรียน ตลอดจนคณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน       นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียนและลุ้นจับสลากของรางวัลให้แก่นักเรียนอีกด้วย
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด  http://bit.ly/2HhLoee