ธนาคาร ธกส. มอบของขวัญปีใหม่ให้กับเด็กๆ ในกิจกรรมวันปีใหม่ ในวันที่ 4 มกราคม 2562
14 มกราคม 2562

ธนาคาร ธกส. มอบของขวัญปีใหม่ให้กับเด็กๆ ในกิจกรรมวันปีใหม่ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ที่จัดขึ้น ในวันที่ 4 มกราคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)