นักเรียนชั้น ป.5 ศึกษานอกสถานที่
15 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมาหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร หรือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์ ที่สมบูรณ์แบบและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และศึกษาศิลปวัฒนธรรม ณ วัดพุทธนิมิตภูค่าว ตำบลสหัสขันธ์  อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยก่อนเดินทาง ผศ. อารีย์ พาวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยได้ให้โอวาทแก่นักเรียนและอวยพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ