ทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43"
14 พฤศจิกายน 2561

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 "เสลาเกมส์" กิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง รองคณบดีฝ่ายวางแผน เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณาจารย์ และนักเรียน ของโรงเรียนสาธิตทั้ง 7 ฝ่าย ร่วมกันถวายผ้าป่าและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยประธานฝ่ายสงฆ์ คือ พระโสภณพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตขอนแก่น รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น  
     หลังจากเสร็จพิธีถวายผ้าป่าและเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์ได้มอบผ้าป่าให้โรงเรียน เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา สร้างเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง ของชาติต่อไป