กิจกรรมแสดงความชื่นชมยินดี แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
2 พฤศจิกายน 2561


               โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ กีฬา และศิลปะ ที่เข้าแข่งขันและทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลในรายการแข่งขันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายรายการ ดังต่อไปนี้

เด็กหญิงธีรดา มามุข ป.4/4 รางวัลการประกวดวาดภาพ ประเภทอายุ 8-12 ปี

ในโครงการ Amazing Thailand Go Local ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์

 

ด.ญ.สุภัสรา แสงปัญญา ป.3/1 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5
การแข่งขันเซ็นส์แมธ ระดับประเทศ SMC 2018 ณ จังหวัดสุขโขทัย

 

ด.ช.กฤตวัฒน์ ศรีพรรณ์ ป.6/1 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 
การแข่งขันเซ็นส์แมธ ระดับประเทศ SMC 2018 ณ จังหวัดสุขโขทัย

 

ด.ช.ณัฐวัตน์ ศรีพรรณ์ ป.1/1 เหรียญรางวัล Blue prize
การแข่งขันเซ็นส์แมธ ระดับประเทศ SMC 2018 ณ จังหวัดสุโขทัย

 

ด.ญ.จิตตานันท์ คำสวาท ป.6/2 เหรียญรางวัล Star prize
การแข่งขันเซ็นส์แมธ ระดับประเทศ SMC 2018 ณ จังหวัดสุโขทัย

 

ด.ญ.ชญณิชา สมมิตร ป.2/2 เหรียญทองยิมนาสติก ฟรีแฮนด์ รุ่นอายุ 7 ปีขึ้นไป

การแข่งขันยิมนาสติก 5th SISB & BANGKOK GYMNASTICS COMPETITION 2018 

 

ด.ช.ชนพัฒน์ สายแก้ว ป.4/2 รางวัลที่ 3 กรแข่งขันหมากล้อม ระดับ High Kyu

การแข่งขันหมากล้อม Kyu Fighter Tournament #2 2018

 

ด.ญ.พัณณิตา มาตะราช ป.6/2 รางวัล ชนะเลิศต่อสู้ A แชมป์ลีด 11-12 ปีหญิง D 36-39 กก.

การแข่งขันเทควันโดอีสานลีคแชมป์เปี่ยนชิพ E-SAN Taekwondo League Championship
ณ ศูนย์กีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย