นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมชมการแสดงบุปผางามจันทร์กระจ่าง เนื่องในวันสถาบันขงจื่อ ครั้งที่ 5
27 กันยายน 2561               เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้าร่วมชมการแสดง บุปผางามจันทร์กระจ่าง
จากสถานบัน ขงจื่อ เนื่องใน "วันสถาบันขงจื่อ" ครั้งที่ 5 โดยคณะศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศต้าเหลียน

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/1xy2tejxjFQ2CD1AVDq8qN4SapPx-9jpQ?usp=sharing