นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปี 2561 พื้นที่คลังปิโตรเลียมขอนแก่น
19 กันยายน 2561

วันที่ 19 กันยายน 2561 นายโกศล ภูวนัยวีระพงศ์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ปตท. ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้เยาวชนไทยที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน และมีผลการเรียนดี

ในปีนี้มีนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้รับคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปี 2561 จำนวน 3 ทุน ได้แก่
     1. เด็กชายกชเมธ บุญสิทธิ์
     2. เด็กหญิงอรุชา ศรีพุทธา
     3. เด็กหญิงปวีณา ทินมนตรี