กิจกรรมลุ้นรางวัลกับธนาคารโรงเรียน
17 กันยายน 2561

งานธนาคารโรงเรียนจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่นำเงินมาฝากที่ธนาคารโรงเรียน เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะรักการออม โดยนักเรียนทุกคนที่นำเงินมาฝาก จะได้จับฉลากลุ้นรางวัล กิจกรรมจัดขึ้นวันที่ 17 และ 19 กันยายน 2561 

รางวัลที่ 1  เด็กหญิง ชญาดา  สุวรรณทอง ป.4/1