นักเรียนเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561
16 สิงหาคม 2561

   16 สิงหาคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 เดินทางเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อหลัก : “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” หัวข้อย่อย : “150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย” ณ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้ศึกษาและทดลองเป็นประจำทุกปี
 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/1FgXfQejtCPXQZde1WfNWJne_p3ploL1n?usp=sharing