กิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
10 สิงหาคม 2561

           

          10 สิงหาคม 2561 นางสายชล จิตภิลัย รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักเรียน บุคลากรและผู้ปกครอง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ร่วมถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตา
ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ได้ทรงอุทิศ
พระวรกายประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย ให้ปวงชนชาวไทยได้มีความอยู่เย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมี
และกิจกรรมครั้งนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณของแม่ มีความรักควมกตัญญูต่อแม่ เป็นการส่งเสริมให้มีคุณลักษณะด้านศีลธรรม
ในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย

      นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมอบโล่แด่แม่ดีเด่น เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 คุณจิราพร คุณรักษา มารดาของ ด.ญ.ทอฝัน คุณรักษา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่ค่ะ ==>> https://drive.google.com/drive/folders/1SuNrI45HzRKuDYKXBXv22VigzunO4eZX?usp=sharing