กิจกรรมชื่นชมยินดี นักเรียนที่ได้รับรางวัล
10 มกราคม 2561

         โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอดินแดงขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่างๆดังนี้

1.รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขัน Asia Peak Got Challenge 2017 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 25560 ณ จังหวัดหนองคาย รับถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และเงินรางวัล 10,000 บาท นักเรียนที่ได้รับรางวัลได้แก่

เด็กหญิง ธนกชกร  จันทร์เทพ     ป.1/1

เด็กหญิงซูริญาดา  กูลศรี            ป.2/1

เด็กหญิงชนกานต์  กิจคติ            ป.2/2

เด็กหญิงสุภัสรา    แสงปัญญา    ป.2/1

เด็กหญิงธัญรัตน์   น้อยโนนงิ้ว    ป.2/2

เด็กหญิงพิมพ์ทอง  แก้วปานกัน  ป.4/2

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ จากการประกวดหนูน้อย Fairy Kids 2017  รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 7,000 บาท