รางวัลชนะเลิศ แบดมินตัน รางวัลถ้วยพระราชทาน
29 กันยายน 2560

  เด็กหญิงพีรชาภา สันติวรากร (น้องคิยู) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ จากการแข่งขันรายการ DINO BADMINTON CHAMPIONSHIP 2017 ต้านยาเสพติด ชิงระหว่างวันที่ 22 - 24 กันยายน ที่ผ่านมา ณ สนามแบดมินตันมหาวิทยาลัยขอนแก่น