นักเรียนผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันแบดมินตันระดับประเทศ
24 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 อาจารย์ธนะภัศล์  เฮ้าทาคุณาพาณิช เป็นตัวแทนในการมอบรางวัลจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ให้กับเด็กหญิงพีรชาภา สันติวรากร นักเรียนชั้น ป.6/2 ในโอกาสผ่านกรคัดเลือกจาก กกท. ในโครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sport Hero) และเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันในระดับประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่