รายละเอียดกิจกรรมประจำเดือน มีนาคม 2019

1 มี.ค. 2562

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา

4 มี.ค. 2562 - 5 มี.ค. 2562

สอบปลายภาค 2/2561

6 มี.ค. 2562 - 7 มี.ค. 2562

วันติดตามงานของนักเรียน

นักเรียนทุกคนจัดตารางเรียน มาเรียนตามปกติ

8 มี.ค. 2562

กิจกรรมปิดภาค 2/61

กิจกรรมปิดภาคเรียน(การแสดงของนักเรียน ,การจัดซุ้มอาหาร)

13 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562

นร. ป.1 ปี กศ. 2562 รับเอกสารมอบตัว

นักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2562 รับเอกสารมอบตัว ณ สำนักงานอำนวยการโรงเรียนสาธิตมอดินแดง

16 มี.ค. 2562

วันประเมินผลร่วมกับผู้ปกครอง

ผู้ปกครองทุกท่านเข้ารับฟังผลการประเมินนักเรียน ปีการศึกษา 2561 กับอาจารย์ประจำชั้น

25 มี.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2562

นักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2562 กรอกประวัตินักเรียนออนไลน์

วันที่ 25-27 มีนาคม 2562 ผู้ปกครองนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2562 กรอกประวัตินักเรียน https://smdstudent.kku.ac.th/site/parent เพื่อ Print และนำส่งโรงเรียนในวันมอบตัว

29 มี.ค. 2562

มอบตัว ป.1 ปีการศึกษา 2562